kamer bedir halindeyken arabi ayın on dördüncü gecesi aşağıdaki azimeti 88.defa okuyun bunu her hangi bir kişiyi heyecanlandırmak için okuyabilirsiniz azimet; hehlehin hehlehin elihin elihin…