Pazartesi, Ekim 18, 2021
Muhabbet Duası

Muhabbet İçin Çok Güçlü Dua

Yüce Mevla’dan çok önemli bir dileği olan veya borç sıkıntısına düşen ya da aşırı ruhi bunalımda olup kurtuluş/çıkış yolu arayan bir kimse beş vakit namazın peşinden ya da en azından sabah akşam aşağıdaki duayı okumaya devam ettiği takdirde kısa zamanda üzerindeki sıkıntı ve bunalımlar kalkar. Kendisine huzur, bereket, muhabbet kapıları açılır. Dua ve dilekleri kabul olur. Okuma şekli: abdestli olarak önce .. kez Yasin suresi okunur. Ardından da alttaki azimet tilavet olunur. Bu tertibe inanç ve itikatle devam edildiği takdirde kabul olunmayacak makul bir niyet yoktur.
Okunacak dua budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm*
Sübhânel-müneffisi an-külli mahzûn*
Sübhânel-müferrici an külli medyûn*
Sübâne men hazâinühû beynel-kâfi ven-nûn*
Sübhânem men yekûlü lişşey-i kün fe-yekûn*
Allâhümme yâ müferricel hümûmi ferric annî vakdi hâcetî*
Allâhümme yâ mücîrennebiyyîne ve müsahhırel-fîli ve fâlikıl bahri li-benî isrâîle sehhırlî mâ ürîdü inneke fe’âlün limâ yürîdü, ve bi-hakkillâhil hamdü lillâhi rabbil-âlemîn*
Eınnî alâ külli mâ ürîdü yâ rahmânü yâ rahîmü, ve bi-hakki sûreti yâsîn vel-kur-ânil hakîm, ve bi-hakki seyyidil mürselîn*
Yâ allâhu aksemtü aleyküm yâ ma’şerer-rûhâniyyetibi-ızzetillâhi ve-bi-nûri vechillâhi ve-bi-hakki esmâillâhi elhamdülillâhi rabbil-âlemîn*
Ve-bihakkil-hayyil kayyûm, ve bi-hakkil melikil ğâlibi emrühû ebced, ve-bi-hakkil-cehlâtîl*
Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûkâ*
Aksemtü aleyküm yâ rûkıyâîlü vel melekül muîd*
Sübhânel müneffisi an külli medyûn*
Sübhânel muhallısi likülli meşhûn*
Sübhânel müferrici an külli mahzûn*
Sübhâne men ecral-mâe fil-bahri vel-uyûn*
Sübhânel-âlimi bi-külli meknûn*
Sübhâne men hazâinühûbeynel-kâfi ven-nûn*
Sübhâne men izâ erâde şey-en en-yekûle lehû kün ve yekûn*
Sübhâne rabbike rabbil-ızzeti ammâ yesifûn, ve selâmün alel murselîn, vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn*
Allâhümme sahhirlil-meleke rûkıyâîl, kemâ sahhartel-bahre li-Mûsa aleyhisselam*
Ve sahharten nâr eli-İbrahim aleyhisselam*
Ve sahhartel cibâle vel-hadîde li-Dâvud aleyhisselam*
Ve sahharter rîha vel cine vel inse li-Süleyman aleyhisselam*
Ve sahharteş-şemse vel kamere ven nücûme ve küllel eşyâi li-Nebiyyinâ Muhammedin Sallallâhu aleyhi ve sellem*
Allâhümmagdi hacetî bi-hakkı esmâi-kel hüsnâ Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Serîu, Yâ Karîbu, Yâ Mücîbü, Yâ Vedûdü, Yâ Bâsitü, Yâ Zel-Arşil Mecîd, Yâ Mübdiü Yâ Müıîd, Yâ Fe’âlen limâ limâ yürîd*
Es-elüke binûri vechikel kerîmillezi mele-e erkâne arşike bi-kudretikelletî kaddrte bihâ alâ cemîı halkıke ve rahmetikelletî vesiat külle şey-in rahmeten ve ılmen yâ ğıyyâsel müsteğîsîne eğisnî yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh*
Eğisnî alâ külli amelî hâzâ, fî sâatî hâzihî, yâ ğıyyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ ğıyyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ ğıyyâsel müsteğîsîne eğisnî, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Rahmân, Yâ Rahmân, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm*
Allâhümme sahhiril meleke rûkıyâîl kad şeğafehâ hubben*
Yühibbûnehüm kehubillâh vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh*
Kellâ lâ tüti’hu vescüd vakterib*
Salâten lâ tuhsâ adeden alâ cemîın-Nebiyyîne vel mürselîne ve alel mukarrebîne ve alâ Cibrîle, ve Mikâîle, ve İsrâfîle, ve AzrâÎle, ve hameletil arşi, vel kürsîyyi verrûhâniyyîne salâten zâkiyeten fâdıleten tâhireten tâmmetenrâdıyeten Âmîn, Âmîn, bi hurmeti Tâhâ ve Yâsîn, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Yâ Rabbel âlemîn.

Bir cevap yazın

sikiş Çizgi Film porno antalya escort escort bayan ataşehir escort antalya eskort ümraniye escort Film izle kemer escort altyazılı porno izle tatil
istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikduzu escort beylikdüzü escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort esenyurt escort şirinevler escort türkçe altyazılı porno esenyurt escort beylikduzu escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort www.copeland.club www.viagrapills.club porno izle