Pazar, Ekim 17, 2021
Dilek Duasi

İsteklerin Kabul Olması İçin Okunacak Dua

Bu sureyi ve surenin azimetini okumaya alışkanlık haline getiren kimselere bu surenin hadimleri hizmet ederler. Huccetül İslam İmam Gazali hazretleri bu sure için şöyle bir nükte anlatır: “Bir gün bir fakiri ziyaret ettim. Adamcağızın hayatını araştırdığımda hayatında hiç inşirah suresini okumamış olduğunu öğrendim.” Buyurmaktadır. Bu kıssadan da anlaşılıyor ki inşirah suresini okumaya devam eden insan fakirlik yüzü görmez. İnşirah suresinin bereketinden faydalanabilmek için abdestli olarak sabahları mutlaka 9 defa inşirah suresini ve bir kez de azimetini okumayı alışkanlık haline getirmek gerekir. İnşirah suresinin aşağıda gelen mübarek azimeti, her türlü hayır ve bereket kapılarının sonuna kadar açılması niyetiyle sabah ve akşam okunmaya devam edilir. Zihin açıklığı, başarı ve hafıza gücünün artması için temiz bir kağıda seher vaktinde yazılır. Yazılan bu tertip, temiz su ve zemzemle ya da nisan yağmuruyla silindikten sonra, her sabah azimet suyun üzerine okunarak içilir ve buna 9 gün devam edilir. İnsanlar arasında kabul ve saygı görmek için her sabah evden çıkmadan evvel okunur. Önemli bir iş müracatından evvel 21 defa okunur. Zalim insanların şerrinden korunmak için miskianber mürekkebi ile yazılarak taşınır ve her gün en azından bir defa okunursa kendisine insanlar ve cinler tarafından kendisine zarar gelmez. Aile huzuru ve muhabbet için şeker ve tatlı şeylere gece yarısından sonra ve bilhassa Cuma geceleri 11/21 kez okunursa oldukça mücerreptir.düşmanların ve hasetlerin dillerinin bağlanması niyetine her Cuma sabahı dokuz defa okunur.
Ruhi bunalım, korku, endişe ve sıkıntılara karşı okunduğunda gönül rahatlığına ve huzura kavuşulur. Temiz bir kap içerisine yazılarak içilirse etkisi daha da çabuk müşahede edilir. Farz namazların ardından okumayı alışkanlık haline getiren kimseler her çeşit dilek ve maksatlarına kavuşurlar. Her gün sureyi 70 kez ve ardından azimetini de 3 kez okuyan kimseler ilim, irfan ve maneviyata ilerler ve başarıdan başarıya koşarlar.
İnşirah suresi ve fazileti hakkında Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz;
“Elem-neşrah leke suresini okuyan kimse, bana gelipte sıkıntımı alan gibidir” diye buyurmuşlardır.
Her kim inşirah suresini beş vakit namazlardan sonra okumaya devam ederse, Allah (cc) işlerinde ona kolaylık verir ve rızkını da çoğaltır. Ayrıca sıkıntılarını giderdiği gibi ummadığı yerlerden onu rızıklandırır. İnşirah suresini her gün duha vaktinde 200 defa okuyan kimse başka insanların ulaşamadığı bazı esrarı ilahiyyelere de vakıf olur.
Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhemmedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme innî es-elüke bi-elem-neşrahleke sadrek en teşraha sadrî bi-ismillezî şerahte bihî kalbe seyyidinâ Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem*
Yâ Mü’min Yâ Müheymin Yâ Allâh. Bihakki seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem hâtabtehû bi-kavlike ve veda’nâ anke Yâ Allâh.
Es-elüke bi-kelâmikel kadîm ve nebiyyikel kerîm men enzelte aleyhillezî ankada zahrek.
Ve es-elüke Yâ Allâh, Yâ Zâhir, Yâ Bâtın, Lem yehaf aleyke hâlî, Yâ men Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâr ve hüvel latîyfül habîr*
İhfaznî min ebsârizzâlimîn. Vekfinî min şerri halkike ecmaîne Yâ Allâh.
Es-elüke bismikellezî rafa’te bihî kadri abdike ve seyidi rüsülike, felâ tüzker illâ yüzker meak. Ve enzelte aleyhi mazharûn azîmü ni’metike ve rafa’nâleke zikrek. Yâ Râfiu, Yâ Zâkiru üzkürnî bi-zikriz-zâkirînellezîne yezkürûnellâhe kıyâmen ve ku-ûden ve alâ cünûdihim ve yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard, Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ fe-kınâ azâbennâru Yâ Allâh. Kınnî min şerrizzâlimîn. Vekfinî men şerrilhâsidîn* Bi-hurmeti seyyidi halkillâhi ecmaîn. Seyyidinâ Muhammed hâtemennebiyyîn-ellezî enzelte aleyhi fe-inne meal usri yusran, inne meal usri yusrâ Yâ men kırnü usrîne bi-yüsrîne ic-al-lî min külli hemmin ve kürbin mahracen, bi-hakki seyyidinâ Muhammedin efdalül kâinât ve seyyidi ehlül ard. Ellezî enzelte aleyhi hâzihil âyât. Fe-izâ fera’te fensab ve ilâ rabbike ferğab.
Es-elüke bi- seyyidinâ Muhammedin ve bi-ihvânihil müslimîn. Vennebiyyîne vel-melâiketi ecmaîn. Ve âli seyyidinâ Muhammedin ve sahbihî vettâbiîn. Ve sâir ıbâdillâhis-sâlhîn, en tekfi annî ebsârizzâlimîn. Ve tekfînî min şerril a’dâi vel hâsidîn. Ve en tüsahhira-lî rûhâniyyeti hâzihissûretiş-şeriîfeti bi-celbil-erzâki ve atfil kulûbi aleyye. Ve en-terzukanî rızkan vâsian. Ve tedfeu annî mudârrun Yâ Allâh.
Yâ Latif Yâ Allâh, Yâ Hâfiz Yâ Allâh, Yâ Bâsit Yâ Allâh, Yâ Vedûd, Yâ Hayyu Yâ Kayyûm Yâ Zel-arşil Mecîd, Yâ Fe’âlün limâ yürîd, Yâ Zel-bedşiş-şeddîd velâ tusallid aleyye cebbâren min halkıke velâ şakıyyen inneke alâ külli şey-in kadîr.
Es-elüke bi-ızzikellezî lâ yurâmü vel mülkillezi lâ yüdâmü Yâ Allâh.
Es-elüke bi-nûri vechikellezî amel vücudû Yâ Allâh.
Es-elüke bi-kudretikelletî kadderte biha alâ cemi’halkıke Yâ Allâh. Birahmetike esteğîsü ya ğıyasel müsteğîsîn.
Ve zennûni iz zehebe müğadiben fe zanne en len nakdire aleyhi fe-nâ-dâ fizzulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü mizezzâlimîn. Festecebnâ lehû ve necceynâhü minel ğammi ve ke zâlike nüncil mü’minîn*
Es-elüke bi-hakki ve hurmeti seyyidinâ Muhammed Mustafa enterzukanî bil-bereketi venni’meti vettevbeti vessıhhati vel-âfiyeti vel-mehabbeti vel meveddetid-dâimeti ve edhilnî müdhale sidkin ve ahricnî muhrace sidkin vec’al lî min ledünke sültânen nasiyrâ*
Allâhümme innî es-elüke bi-külli mahsûsin ve hüve leke ve bi-külli husûsiyyetin hiye leke ve bi-cudikel-feyâdi aleyhim en terzükanil kemâli ve ıslâhilhâli ves-sa’di vel-ikbali ene ve ehlî ve evlâdî ve ashâbî ve âfinâ min külli ılletin vahfaznâ min külli musîbetin ve beliyyetin yâ sâhibel mevâhibes-seniyye ya bâsıtel yedîn. Bir-rahmeti vel-atıyyeti ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedinil-hayril-beriyyeti. Ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim*

Bir cevap yazın

sikiş Çizgi Film porno antalya escort escort bayan ataşehir escort antalya eskort ümraniye escort Film izle kemer escort altyazılı porno izle tatil
istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikduzu escort beylikdüzü escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort esenyurt escort şirinevler escort türkçe altyazılı porno esenyurt escort beylikduzu escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort www.copeland.club www.viagrapills.club porno izle