kamer bedir halindeyken arabi ayın on dördüncü gecesi aşağıdaki azimeti 88.defa okuyun bunu her hangi bir kişiyi heyecanlandırmak için okuyabilirsiniz
azimet;

hehlehin hehlehin elihin elihin ilin ilin huvallahu rabbunnuru ale vel kelemul evvelu
vel esmeul husne ve rabbul arşil azimu
eseluke bi hakki hezihil esmeil husne ve rabbul arşil azim eseluke bi hakki hezihil esmei aleyke ve keramerihe ledeykeille me heyyectu keze ve keze ve ataftu kalbehe ala keze ve keze bi hakkike ve hakki nebiyyike ve bi hakki kameril muniru ve bi hakkis semevetis seba ve erdines seb etu ve men fihinne heyyen (2)elvahan (2) elacele(2) essea(2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir