İnsanı heyecanlandıran dua

kamer bedir halindeyken arabi ayın on dördüncü gecesi aşağıdaki azimeti 88.defa okuyun bunu her hangi bir kişiyi heyecanlandırmak için okuyabilirsiniz azimet; hehlehin hehlehin elihin elihin ilin ilin huvallahu rabbunnuru ale vel kelemul evvelu vel esmeul husne ve rabbul arşil azimu eseluke bi hakki hezihil esmeil husne ve rabbul arşil azim eseluke bi hakki hezihil esmei […]