Ayrı birbirine aşık olanları kavuşturan dua

allahümme ya camian nasi li yevmin la raybe fiyhi innallahe la yuhlifül miyadi icam beyni ve beyne ismi xxxkzı/oğlu anne ismi xxx . bu duayı tam bir itikat ile okuyan sevdiğine kavuşur. allahumme ya camıannası lı,allahümme ya camiannasi li yevmin,allahümme ya camiannasi liyevmin,allahümme ya camian,allahümme ya camian nasi,ya camiannasi,ya camiannasi duası,allahümme ya camiannasi li yevmin […]