Medyum Burak

Kocam bana bağlansın

Kocanız size bağlansın diye içtiği suya 54 defa kuduriye duasını okuyup bu suyu ona içirirseniz size iyice bağlanır peşinizi bırakmaz

27 Şubat 2014 Saat : 4:11
admin
devamını oku

Hacet duası

Baladaki dua-i şerifi 118 kere okuduktan sonra lütf ve kerem-i cenab-ı berverdigardan haceti olan her şeyi zikir ve dua eden kimse nail-i maksat olur. Cenab-ı hak onu fazla olarak da ebrar ve sulehayı ümmet derecesine isad buyurur.

25 Şubat 2014 Saat : 12:21
admin
devamını oku

kayınvalideden kurtuluş için dua

Ya Rabbim; yalnız sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Her türlü korku, sıkıntı, darlık ve dertlerimiz­den dolayı sığınacak tek limanımız sensin. Senin dışında hiç bir merci ve makam aramayız. Unutursak ve hata edersek bizi bağışla. Zira Sen, sana boyun büküp sığınanları yalnız bırak­maz, boş çevirmezsin. Dayanıp güvendiğimiz yüce katından sadece acıma ve esirgeme çıkar. Kullarının incinmesini, bu­nalmasını hiç arzu etmezsin. Korkulan sebebi ile seni seçen­lere sadece ve sadece iyilik, güzellik, huzur verir ve dağıtırsın. Senden zerrece bir kötülük gelmez. Zavallı kulların bunu böy­le bilir ve böyle ümit ederler. Hoşnutluğunu kazananlara rah­metin, affın ve nimetin sonsuzdur

Kaynanadan kurtulma duası : Bizler kulluk görevimizi Allaha dualar ederek duygu,düşüncelerimizi ve isteklerimizi Yüce Allah’ımızla paylaşır, ondan dular vasıtasıyla yardım isteriz

Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:”AllahTeâla hazretleri diyor ki: Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni anınca ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisin­de anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim” (Buhari, Tevhid 50, VIII/212; Müslim, Zikr2, (2675), 111/2061).

21 Şubat 2014 Saat : 5:14
admin
devamını oku

Kısmetimi Açtırmak için Denenmiş Dua

Bir kızın bahtını ve kısmetini açmak için .. gün günde … kere taha suresi okunursa kısa sürede hayırlı talipleri çıkar. Kısmeti açılır ve evlilik arzusu görülür. Bu tertip bakire ve dul kimselerin oldukça sık okuma yaptıkları bir uygulamadır. Etkisi güçlüdür.

19 Şubat 2014 Saat : 8:23
admin
devamını oku

Bağlanmasını istediğin kocan için dua

Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn (32) Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn (33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn (34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn(35) Liye’külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn

13 Şubat 2014 Saat : 12:11
admin
devamını oku

Etkili bağlama büyüsü

Matlubun yanına varmadan evvel 19 defabismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil vücuhu lil-hayyil- kayyum okunup matlubun yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir. Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır,

12 Şubat 2014 Saat : 7:56
admin
devamını oku

Çok sevdiğin sevgiline şirin görünmek için dua

Sevgilin seni senin kadar sevmiyorsa ve siz buna çare arıyorsanız onun için güzel bir tatlı yapabilirsiniz ve bu tatlıya 2000 kevser 100 fatiha okuyun ve daha sonra ona bunu yedirin gözüne şirin gözükeceksiniz.

7 Şubat 2014 Saat : 6:25
admin
devamını oku

Eşinizle aranızda ki buzlar erisin diye dua

Zuhruf sure-i şerifesi eşinizle aranızda olan dargınlıkları gidermek için etkili bir duadır her perşembe bu duayı okursanız bir hafta boyunca okursanız eşinizle aranızda ki buzlar erir ve barışırsınız.

4 Şubat 2014 Saat : 6:02
admin
devamını oku

Senden soğumasını istediğin kişi için okunacak dua

“Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi” (53/1)

27 Ocak 2014 Saat : 2:42
admin
devamını oku

Kocanın ailesine kendini sevdir büyüsü

Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.

eşinin ailesiyle aranızda soğukluk yaşıyorsanız bunu yok etmk için bu esmayı 21 kere prince okuyun ve o prinçten plav yapıp onlara yedirin arada sogukluk kalmaz

24 Ocak 2014 Saat : 2:30
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed
  1. Sorununuzu Yazınız

Son Yorumlar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.